STARTSCHEMANGRUPPTRÄNINGBARNPRISER/ANMÄLANLEDAREFÖRENINGENFAQKONTAKTA OSS
Dagens pass
Barngympa
Samarbeten
Så här fungerar våra barngrupper
Inlagd 2018-02-08

Våra barngrupper består av slutna grupper, till skillnad från våra gruppträningspass där vi tillämpar drop-in-metoden. För att få plats i våra barngrupper gör du en intresseanmälan i enlighet med information på vår hemsida:

http://www.gymmixupplands-bro.se/traningsformer.php?navID=3&category=2

Du som har fått en plats i någon av våra barngrupper får information om detta i din mail. Till din mail kommer också en faktura som ska betalas för att ditt barn ska få behålla sin plats i barngruppen

Vi har haft en policy att barnet har möjlighet att komma och prova på att vara med en gång när man är helt ny i gruppen (inte vid byte från bamsefamilj till bamse utan föräldrar eller liknande) innan fakturan måste vara betald. Efter detta prova-på-tillfälle måste du som vuxen kunna visa upp att du betalat för barnets plats för att barnet ska få delta i kommande träningstillfällen. 

Tyvärr är det fortfarande många föräldrar som inte betalar men som ändå skickar barnen till träningen. 

Detta innebär att dessa barn är med på våra träningar utan att ha någon försäkring. Det innebär att ingen försäkring täcker om barnet skadar sig själv, eller ännu värre, råkar skada någon annan. 

Det innebär också att barnet upptar en plats i en grupp till vilken vi har många barn på kö och att ett barn vars föräldrar vill göra rätt för sig och betala för barnets plats inte kan erbjudas en plats i gruppen.

Det känns jättetråkigt att behöva neka barn som kommer till träningen att få vara med. Vi vill inte föra konversationen gällande betalning med barnet. Vi vill inte förvandla glädjen från ett barn som kommer med träningslust till tårar och besvikelse när vi nekar barnet att få vara med. Vi försöker kommunicera med er föräldrar genom mail och påminnelser om betalning. Tyvärr verkar vi inte nå fram med informationen.

Om vi inte får ordning på att fakturorna blir betalda kommer vi tvingas införa en ny policy där vi tar bort möjligheten till ett prova-på-tillfälle och istället kräver betalning innan barnet tilldelas en plats i barngrupp.

Tillbaka
Webbportalen producerad av Loominize Media 2018