STARTSCHEMANGRUPPTRÄNINGBARNPRISER/ANMÄLANLEDAREFÖRENINGENFAQKONTAKTA OSS
Zumban inställd

Zumban ikv onsdag kl 19:00 är tyvärr inställd pga dåligt väder!

//Gymmix
Dagens pass
Barngympa
Samarbeten
Så hanterar vi dina personuppgifter!
Inlagd 2018-04-13

Den 25 maj 2018 börjar EU:s nya dataskyddsförordning gälla som lag i Sverige. Förordningen har som all lagstiftning ett nummer (i detta fall 2016/679) och har ett långt fullständigt namn, vilket gör att den mest går under benämningen GDPR som är förkortningen av dess namn på engelska, General Data Protection Regulation. Den ersätter den nuvarande svenska personuppgiftslagen (PuL), som bygger på EU:s tidigare dataskyddsdirektiv. De grundläggande principerna ändras inte, men i vissa avseenden har reglerna för skydd av personliga uppgifter skärpts.

Liksom tidigare krävs det en så kallad rättslig grund för att det ska vara tillåtet att behandla personuppgifter. En sådan rättslig grund är samtycke från den registrerade. Du som har träningskort hos oss idag har lämnat samtycke till behandling av personuppgifter enligt PuL men då regelverket ändras måste vi ha ditt samtycke i enlighet med den nya dataskyddsförordningen.

För att säkerställa att vi hanterar dina personuppgifter korrekt kommer vi efter avslutad vårtermin att radera samtliga uppgifter ur vårt medlemsregister. Du som vill träna med oss igen till höstterminen måste därför anmäla dig på nytt. Ingen kommer alltså att få en ny faktura för träningsavgift för höstterminen per automatik!

När du anmäler dig för träning kommer vi be om ditt samtycke för att hantera dina personuppgifter. Vi kommer använda dina uppgifter till att kunna skicka ut fakturor och skicka mail till dig från oss när vi har information som vi vill dela till er. Vi kommer inte att lämna dina uppgifter vidare till någon annan för andra ändamål.

Vill du inte samtycka till att vi behandlar dina personuppgifter i vårt medlemsregister kan vi inte erbjuda dig att köpa träningskort utan hänvisar dig då till att betala en engångssumma för varje träningspass du önskar vara med på.

Ni som kommer på våra träningspass och är 26 år och yngre och till vårdnadshavare: Vi samlar in personnummer på er som är 26 år och yngre på papperslistor och för en närvarolista i syfte att kunna få ekonomiska bidrag från Riksidrottsförbundet. Att lämna uppgifter om personnummer är helt frivilligt och inte måste för att få delta på våra pass. I slutet av varje termin lämnas listorna in till Riksidrottsförbundet. De sparas därmed inte hos oss från termin till termin.

Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att veta hur vi hanterar dina personuppgifter. Du kan läsa mer på datainspektionens hemsida: 

https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/

Kontakta gärna oss om du vill veta mer på info@gymmixupplands-bro.se eller genom att ta kontakt med ledare eller värdar i samband med ett träningspass.

Vi kommer uppdatera hemsidan under länken Börja Träna / Priser när vårterminen är slut.

 

Mvh Styrelsen Gymmix Upplands-Bro

Tillbaka
Webbportalen producerad av Loominize Media 2018