STARTSCHEMANGRUPPTRÄNINGBARNPRISER/ANMÄLANLEDAREFÖRENINGENFAQKONTAKTA OSS
UTOMHUSTRÄNING VECKA 3!

Måndag 18/1
kl 11.30-12.15 
Promenad Senior 
Kungsängen Station /Utanför Coop 
Kjerstin 

Tisdag 19/1
kl 11.00-12.00
Lunchfys m Kattis 
Kungsängens IP, Plan 5 
Kattis 

kl 18.00-19.00
Powerwalk styrka 
Lillsjöskolan
Annika 

Torsdag 21/1
kl 11.30-12.15 
Promenad Senior 
Kungsängen Station /Utanför Coop 
Kjerstin 

Lördag 23/1
kl 10.00-10.40
Cirkelfys Bodyweight
Lillsjöskolans grusplan
Lotta 

VARMT VÄLKOMNA! 

//GYMMIX UPPLANDS-BRO
Styrelsen
Trivselregler
Historia
Dokument
Login
Styrelsen
Helena Battersby ordforande@gymmixupplands-bro.se

Ordförande - Leder och samordnar styrelsens arbete och företräder föreningen gentemot kommunen, gymnastikförbundet osv. Har tillsammans med sekreteraren ansvar för SportAdmin-verktyget och är sammankallande i gruppen för riktlinjer/policies.

Maria Rudblom grupptraning@gymmixupplands-bro.se

Gruppträningsansvarig -Planerar utbudet och är ledarkontakt för gruppträningen. Ingår i utbudsgruppen. 

Vice ordförande - Tar över ordförandes roll när hon har förhinder.

Jasmine Petersen sekreterare@gymmixupplands-bro.se

Sekreterare - Skriver och arkiverar våra protokoll, uppdaterar adresslistan, bevakar info-mailen och har tillsammans med ordförande ansvar för SportAdmin-verktyget.

Annette Negussie information@gymmixupplands-bro.se

Informationsansvarig - Administrerar intern och extern information, exempelvis hemsida, sociala medier, annonser. Är sammankallande i marknadsföringsgruppen och ingår i utbudsgruppen.

Micke Ferm barnverksamhet@gymmixupplands-bro.se

Barnverksamhetsansvarig – planerar utbudet och är ledarkontakt för barnverksamheten. Besvarar inkommande mail inom sitt område.

Lokalansvarig - Kontakt internt och externt vad gäller lokaler (bokningar, nyckelkvittenser, felanmälningar). Epost: lokaler@gymmixupplands-bro.se

Pernilla Korolanyi adminstration@gymmixupplands-bro.se

Administratör - Administrerar föreningens försäkringar/licenser, STIM/SAMI- och LOK-stödsrapportering. Har ansvar för föreningens fysiska arkiv i Bro. 

Ansvarig för insamling och sammanställning av deltagarstatistiken för gruppträningen. Mail: statistik@gymmixupplands-bro.se (för inlämnandeav statistik)

Micke Surtmann ekonomi@gymmixupplands-bro.se

Ekonomiansvarig, kassör - föreningens kassör, Ansvarsområden: bokföring i programmet Speedledger, betalningar, deklarationer, kontrolluppgifter, resultat- och balansrapporter till styrelsen, årsbokslut och budgetförslag

Webbportalen producerad av Loominize Media 2018