STARTSCHEMANGRUPPTRÄNINGBARNPRISER/ANMÄLANLEDAREFÖRENINGENFAQKONTAKTA OSS
Styrelsen
Katarina Ekroth kattis@gymmixupplands-bro.se

Ordförande - Leder och planerar styrelsens arbete. Administrerar @gymmixupplands-bro.se-mailen.

Kjerstin Sätterström kjerstin@gymmixupplands-bro.se

Gruppträningsansvarig och värdansvarig - Planerar vårt utbud av olika gruppträningsformer och fungerar som ledarkontakt.

Jasmine Petersen jasmine@gymmixupplands-bro.se

Sekreterare - Håller ordning på protokoll, info-mailen och delar av Sportadmin. Kontaktperson för sjukvårdsutrustning och batterier för hallarna i Bro.

Erzsebet Ribenyi erzsebet@gymmixupplands-bro.se

Kassör - Administrerar föreningens ekonomi, t.ex. budget och bokslut. Hanterar utlägg och arvode.

Ingrid Polvi ingrid@gymmixupplands-bro.se

Administratör - Ansvarar t.ex. för föreningens försäkringar, delar av Sportadmin, LOK-stödsrapporteringen, STIM-administration och HLR-utbildning.

Tina Ferm tina@gymmixupplands-bro.se

Barnverksamhetsansvarig - Planerar och utvecklar utbudet för våra yngsta medlemmar och fungerar som ledarkontakt. Hanterar Sportadmin gällande barngrupperna.

Annika Wargén annika@gymmixupplands-bro.se

Informationsansvarig - Sköter föreningens annonsering, facebook och hemsida samt informationen vi har i plexiramarna i hallarna. Ansvarar för föreningens profilkläder.

Pia Nilsson pia@gymmixupplands-bro.se

Eventansvarig - Samordnar föreningens olika arrangemang t.ex. sommargympa, jul- och nyårsgympa, årsmöte och andra event där vi är engagerade. Håller även ordning på info-mailen och statistikrapporteringen.

Micke Ferm micke@gymmixupplands-bro.se

Utbuds- och lokalansvarig - Planerar utbudet tillsammans med barnverksamhets- och gruppträningsansvarig och ansvarar för bokning av lokaler. Kontaktperson för sjukvårdsutrustning och batterier för hallarna i Kungsängen.

Webbportalen producerad av Loominize Media 2018